Miten rakennuksen energiatehokkuutta voisi parantaa ja onko se taloudellisesti järkevää?

 
 
TimbalEnergiaOsiot.JPG

Timbal Energia ohjelmistolla kehitetään rakennusten energiatehokkuutta, arvioidaan investointien kannattavuutta, simuloidaan eri korjausvaihtoehtojen pitemmän aikavälin käyttökustannuksien ja investointien kannattavuutta sekä tuotetaan määräysten mukaisia energiatodistuksia.

Kuntoarviot PTS:ineen ja energiakatselmukset ovat olennainen osa TImbal Energiaa, jossa hyödynnetään käyttäjän tekemää energialaskentaa ja sen eri skenaarioita.

Rakennuksen vakuusarvo -toiminnallisuuden avulla rakennat taloudellisesti realistisen korjausohjelman huomioiden olemassa olevat kiinteistön lainat ja tulevat korjaushankkeet vuosiksi eteenpäin.


Hyödyt

EnergiaToiminnot.PNG

Timbal Energia ohjelmiston hyödyt ovat laaja-alainen energialaskennan hyödyntäminen rakennusten energiatehokkuuden eri osa-alueiden analysoinnissa ja suunnitelmissa. Toimenpide-ehdotusten vertailu, niiden kannattavuuksien arviointi ja rakennuksen vakuusarvon riittävyyden varmistaminen PTS suunnitelman toteuttamiseen ovat avain asemassa Timbal Energian toiminnallisuudessa.


Tiedon analysointi

Analysointi.png

Timbal Energian ohjelman energialaskennasta saatujen tulosten analysointi tehdään automaattisesti ja erittäin havainnollisesti.

Lopputuloksissa esitetään havainnollisesti muun muassa lämpö- ja sähköenergiatarpeen sekä energian johtumisen ja lämpökuormien jakautuminen.

Lopputuloksissa lasketaan myös rakennuksen lämmityksen ja sähkön laskennallinen tehon tarve rakennuksen eri osille ja järjestelmille. Tällä tiedolla voidaan arvioida nykyisen sähköjärjestelmän riittävyys toimenpiteiden jälkeen.


Simulointi

Simulointi1.png

Simuloinnissa vastataan kysymykseen ”Millainen on vaikutus jos teen tällaisen korjaustoimenpiteen?”

Timbal Energia ohjelmalla voidaan helposti simuloida rakennuksesta 10 erilaista skenaarioita ja verrata niiden vaikutusta pitemmällä aikavälillä.

Skenaarioiden toimenpiteiden vaikutuksia rakennuksen käyttökustannuksiin ja investointeja verrataan alkuperäiseen rakennukseen.

Rakennuksen simuloinnilla verrataan ja analysoidaan rakennuksen erilaisia vaihtoehtoisia korjaustoimenpiteitä ja niiden merkitystä energia- ja kustannussäästöihin.

 

SimulointiSkenaarioiden hyödyntäminen käyttökustannusten ja investointien vertailuun pitemmällä aikavälillä

Simulointi2.png

Skenaarioiden käyttö- ja huoltokustannusten kulut lasketaan käyttäjän antaman tarkastelujakson (1-30 vuotta) ja rahan arvon muutoskoron (inflaatio) avulla nykyarvomenetelmällä nykyrahaksi.

Skenaarioissa suunniteltujen korjaustoimenpiteiden ja niihin tehdyt investoinnit, investoinnin kannattavuus ja takaisinmaksuaika lasketaan annuiteettimenetelmällä hyödyntäen käyttäjän antaman investointikoron ja takaisinmaksuajan avulla.

Skenaarion pitemmän aikavälin kannattavuuden vertailulla havaitaan erittäin helposti missä vaiheessa investointi alkaa tuottaa verrattuna nykyiseen tilanteeseen sekä verrattuna muihin skenaarioihin.


Energiatodistus

Etodistus.png

Timbal Energia ohjelmalla lasketaan energiatodistus kokonaisuudessaan ja se voidaan julkaistaan allekirjoitettavaksi ARA:n ylläpitämään Energiatodistusrekisteri.fi palveluun

Timbal Energia ohjelmalla laskettu energiatodistus perustuu laissa määritettyihin energiatodistuslainsäädännön asetuksiin ja niissä määritettyihin rakentamismääräyskokoelmiin.

Kun teet Timbal Energia ohjelmalla energiatodistusta, niin voit hyödyntää sen energialaskentaa monella tavoin. Käytössäsi on erilaisia energiatehokkuuden kehittämiseen suunniteltuja työkaluja, joilla voit esimerkiksi laskea eri toimenpiteiden kannattavuuksia ja siirtää niitä automaattisesti energiatodistuksen toimenpide-ehdotuksiksi.

Tehtyä energialaskentaa voi hyödyntää muun muassa energiaselvityksen, energiakatselmuksen tai vaikka kuntokatselmuksen tekemisessä.


Vakuusarvon laskenta

Vakuus1.PNG

Vakuusarvo osiossa voit laskea rakennuksen vakuuden kun korjaushankkeiden kustannuksia rahoitetaan lainarahoituksella.

Vakuus -osioissa on myös tilastokeskuksen toteutuneiden asuinkerrostalojen huoneistokauppojen keskihinnat sekä trendi hintojen kehityksestä viimeisen seitsemän vuoden ajalta. Tämän tiedon avulla voit arvioida oman rakenuksesi keskimääräisen neliöhinnan, mitä nyödynnetään oman rakennuksesi vakuusarvon laskennassa.

Annat vain rakennuksen olemassa olevien lainojen tiedot ja arvioit korjaushankkeiden kustannuksista, niin Timbal Energia analysoi automaattisesti rakennuksen vakuusarvon riittävyyden hankkeiden toteuttamiseksi. Työkalulla voit havainnollisesti suunnitella korjaushankkeiden aikataulut vuosiksi eteenpäin ja tehdä kestävälle pohjalle esityksen esimerkiksi rahoittajien kanssa käytäviin keskusteluihin.

 
Vakuus2.PNG

Valmiita kaavioita, esimerkiksi hoito- ja rahoitusvastikkeenvastikkeen kaavio, voit hyödyntää vaikka yhtiökokouksen esityksiin vastikkeen kehityksestä pitkällä aikavälillä. Vastikkeen kehityksessä on huomioitu nykyinen hoitovasti, olemassa olevista lainoista muodostuva rahoitusvastike sekä tulevien korjaushankkeiden rahoitusvastike. Kaaviossa näytetään myös yhtiön asettama kokonaisvastikkeen maksiraja, mitä ei tulisi ylittää.


MIKÄLI OLET KIINNOSTUNUT TIMBAL EnergiaSTA JA HALUAT SIITÄ LISÄTIETOA, NIIN OTA MEIHIN YHTEYTTÄ.