Miten kiinteistökannan korjauskustannusten budjetointi ja PTS saadaan tehokkaaksi ja laadukkaaksi?

Miten korjauskustannustieto saadaan helposti koko organisaation käyttöön ja palvelemaan käyttäjän tarpeita?

 

Kiinteistökannan hallinta, ylläpito ja PTS

HallintaBudjetti.PNG

Kiinteistökannan ja sen osa-alueiden korjausrakentamisen budjetoinnista saadaan Timbal Pro:n avulla hallittu ja tietoon perustuva kokonaisuus. Kertaalleen syötetyn korjaushanketiedon uudelleen hyödyntäminen laaja-alaisesti mahdollistaa organisaation tehokkaan tavan tehostaa toimintaa ja allokoida työntekijöille mielekkäämpiä työtehtäviä.

Kohteisiin rakennetut korjaushankesalku ja niiden tiedot voidaan hyödyntää budjetointiin, PTS:iin tai esimerkiksi kiinteistökannan analysointiin ja salkutukseen.

Ryhmittelytunniste -toiminnallisuuden avulla voit tarkastella kiinteistökantanne korjauskustannuksia ja suunnitelmia eri näkökulmista alueittain, rakennustyypeittäin, kustannuspaikoittain, vastuualueittain tai miten itse niitä tarvitsette. Timbal Pro mahdollistaa kaiken tyyliset kiinteistöjen ryhmittelyt helposti ryhmittelytunnisteilla.


Timbal Pro kustannustietovarasto

Tietovarasto.PNG

Timbal Pro kustannustietovarasto pitää sisällään yli 3 400 korjaushanketta ja yli 22 000 korjausrakentamisen toimenpidettä. Käyttäjien käytössä olevat valmiit korjaushankkeet pitävät sisällään automaattisesti hankkeessa tehtävät toimenpiteet sekä niiden kustannukset. Käyttäjän tulee antaa esimerkiksi vain tietyntyyppisen julkisivun pinta-ala, niin Timbal Pro laskee julkisivun korjauskustannukset.

Kustannustiedot pitävät sisällään hankkeen materiaali- ja työkustannuksen. TImbal Pro:sta valittuihin korjaushankkeisiin käyttäjä voi lisätä omia toimenpiteitä tai poistaa olemassa olevia toimenpiteitä.

Kustannustiedot korjataan aina vuosittain tilastokeskuksen materiaali- ja palkkaindekseillä.

Timbal Pro:ssa olevia korjaushankkeita on kerätty vuodesta 1994 lähtien. Niitä tehdään kokoajan aktiivisesti lisää oman tuotekehityksen ja innovointimme avulla kuin myös asiakaspalautteen ja asiakkaiden toivomusten perusteella.

Meille timbalilaisille riippumattomuus on tärkeää! Sen vuoksi korjaushanke ja kustannustietovarastomme on aina valmistaja ja urakoitsija riippumatonta tietoa!


Hyödyt

Hyodyt.PNG

Timbal Pro on ainutlaatuinen kiinteistöhallinnan palvelu. Timbal Pro:lla voit tehokkaasti ja luotettavasti arvioida korjaushankkeiden kustannuksia ja tehdä laadukkaita korjausrakentamisen budjetteja ja PTS:iä. Timbal Pro:n hyödyt ovat kiistattomat.


Käyttäjät

Timbal Pro:n käyttäjät ovat tahoja, jotka omistavat tai hallinnoivat useita kiinteistöjä ja rakennuksia. Toinen suuri käyttäjäryhmä on korjausrakentamisen asiantuntijat ja ammattilaiset, jotka katsovat korjaushankkeita yhden rakennuksen tai kiinteistön näkökannalta.

Timbal Pro:n asiakasorganisaatioissa olevat käyttäjät toimivat usein nimikkeillä Kiinteistöpäällikkö, Kiinteistöjohtaja, Isännöitsijä, Tekninen isännöitsijä, Kiinteistösalkun omistaja, Kuntoarvioija, konsultti tai kiinteistösijoittaja.

Käyttäjinä toimivat myös henkilöt, jotka yleisesti tekevät korjaustoimenpide-ehdotuksia ja korjaussuunnitelmia sekä henkilöt, jotka osallistuvat korjausrakentamisbudjetin budjetointiprosessiin.

Kayttajat.PNG

PTS- ja Budjetointiprosessi

Prosessi.JPG

PTS suunnitelma laaditaan kohteelle hyödyntäen valmiita Timbal korjaushankkeita, jotka sisältävät korjauksen kustannustiedon. Kohteiden korjaushankesalkuista muodostuu kiinteistökannan tai sen valitun osan PTS.

Budjetointiprosessissa hyödynnetään kohteiden PTS:ää ja sitä kautta rakennetaan tulevan vuoden tai vuosien korjausbudjetit.

Kohteille tehtyjä korjaushankkeita ja niissä automaattisesti mukana olevia toimenpiteitä voidaan hyödyntää laadittaessa tarjouspyyntöjä. Tarjouspyyntöihin saatuja tarjouksia voidaan erinomaisesti vertailla Timbal Pro:lla rakennettuu budjettiin ja hyödyntää Timbal Pro:ta tarjouksien vertailuun.

Korjaushankkeen valmistumisen jälkeen hankkeelle voidaan syöttää toteumakustannukset ja vertailla niitä budjetoituihin kustannuksiin kohde, kiinteistökannan osan tai koko kiinteistökannan osalta. Näin voidaan oppia koko organisaation osalta korjaushankkeiden kustannuksien arvioinnissa ja budjetoinnin tarkkuudessa. Myös koko kohteen korjaushistoria pysyy tallessa.


Miksi Timbal Pro?

Timbal Pro mahdollistaa koko kiinteistökannan tai yksittäisten korjaushankkeiden kustannusten arvioinnin sekä kattaa laajat työkalut PTS:n rakentamiseen ja raportointiin.

TimbalProKoko.PNG

MIKÄLI OLET KIINNOSTUNUT TIMBAL Prosta JA HALUAT SIITÄ LISÄTIETOA, NIIN OTA MEIHIN YHTEYTTÄ.